メニュー表示

メインメニュー

閉じる

Lista dos locais de refúgio

Região de Minakuchi

Bairro Primeiro Local de Refúgio Localização Segundo Local de Refúgio Localização
Dai 1-ku Tsukurizaka Shukaijo Motomachi 4-12 Minakuchi Shogakko Minakuchi-cho Honmachi 1-2-1
Akiba Kusanone Shukaijo Akiba 2-23
Dai 2-ku Tsuzura–machi Kusanone Shukaijo Kyomachi 7-34
Hatago-machi Rojin Ikoi-no ie Motomachi 4-24
Yanagi-machi Fureaikan Honmachi 1-6-9
Dai 3-ku Higashi-machi Kominkan Kyomachi 7-35
Dai 4-ku Yuya-machi Shukaijo Motomachi 3-11
Taki-machi Kusanone Shukaijo Kyomachi 8-8
Ikeda-machi Shukaijo Kyomachi 4-11
Dai 5-ku Gofuku-machi Shukaijo Honmachi 1-4-25
Dai 6-ku Minakuchi Tobu Community Center Shinmei 3-12
Dai 7-ku
Dai 8-ku Komeya-machi Shukaijo Honmachi 3-3187
Dai 9-ku Dai 9-ku Kominkan Akatsuki 1
Minami Minami-ku Kusanone House Takatsuka 5577
Dai 10-ku Kunitsukuri Jinja Shouei 1
Dai 11-ku Nushiya-machi Kusanone Shukaijo Honmachi 3-6-33
Nakano-cho Kominkan Honmachi 2-3-28
Dai 12-ku Dai 12-ku Rojin Ikoinoie Honmachi 3-1-12
Dai 13-ku Dai 13-ku Kominkan Shinmachi 1-3-45
Dai 14-ku Dai 14-ku Kominkan Hakko 2-43 Ayano Shogakko Minakuchi-cho Ayano 3-6
Dai 15-ku Tenjin-machi Shukaijo Joto 4-16
Dai 16-ku Gousan Kusanone House Yasaka 4-42
Ayano Kaikan Ayano 2-13
Dai 17-ku Minobe Hachiman-cho Shukaijo Hakko 4527
Tanaka Kominkan Nakayashiki4-15 Minakuchi Taikukan Minakuchi-cho Honmaru 1-20
Jonan-ku Jonan-cho Shukaijo Umegaoka 4-24 Ayano Shogakko Minakuchi-cho Ayano 3-6
Dai 18-ku Fujisakae Kaikan Umegaoka 2-25 MinakuchiTaikukan Minakuchi-cho Honmaru 1-20
Dai 19-ku Dai 19-ku Kominkan Umegaoka 3-14
Dai 20-ku Dai 20-ku Kominkan Jounai 3-6
Dai 21-ku Fujisakae Kaikan Umegaoka 2-25
Dai 22-ku Joensou Honmaru 1-20
Hatogahira Hatogahira Kusanone House Minakuchi 6785 Minakuchi Shogakko Minakuchi-cho Honmachi 1-2-1
Hayashiguchi Isuzu Kaikan Higashi Hayashiguchi 5-18 Minakuchi Taikukan Minakuchi-cho Honmaru 1-20
Nasaka Nasaka Kominkan Nasaka 311 Ayano Shogakko Minakuchi-cho Ayano 3-6
Higashi Nasaka Higashi Nasaka Kusanone House Higashi Nasaka 72-2
Nasaka Doyama Doyama Kusanone House Nasaka 1269-1
Asahigaoka Minakuchi Hokubu Community Center Asahigaoka 5-12 Shiroyama Chugakko Minakuchi-cho Minakuchi 610-17
Kojogaoka Kojogaoka Shukaijo Kojogaoka 643-11
Higashi–Kojogaoka
Kojogaoka-Midori
Matsuo Matsuo Kusanone House Matsuo 1063 Minakuchi Kita Hoikuen Minakuchi-cho Minakuchi Matsuo 1202-2
Matsuo-danchi Matsuo-danchi Kusanone House Matsuo 664-88
Minakuchi Matsuo-dai Minakuchi Matsuo-dai Shukaijo Matsuo 744-167
Nakahata Nakahata Shukaijo Nakahata 517 Iwagami Taikukan Minakuchi-cho Shinjo 653
Shinjo Shinjo Kusanone House Shinjo 373
Shirogaoka Shirogaoka -danchi Shukaijo Shinjo 625-1
Tsutsujigaoka Tsutsujigaoka Shukaijo Shinjo 785
Imagou Imagou Kominkan Imagou 827
Gika Gika Kusanone House Gika 1307
Wano Wano Kusanone Shukaijo Wano 1194
Hatta Hatta Kominkan Hatta 491 Bantani Shogakko Minakuchi-cho Ban-nakayama 2252
Kasuga Kasuga Kominkan Kasuga 1381
Shimoyama Shimoyama Kominkan Satsukigaoka 15
Ban-nakayama Ban-nakayama Kominkan Ban-nakayama 2644
Yama Yama Shukaijo Yama 2904 Bantani Higashi Shogakko Yama 774
Hirono-dai Higashi Hirono-dai Higashi Shukaijo Shimoyama 666-1 Bantani Shogakko Ban-nakayama 2252
Hirono-dai Nishi Hirono-dai Nishi-ku Shukaijo Shimoyama 694-35
Sakuragaoka Sakuragaoka Shukaijo Yama 3402-6 Bantani Higashi Shogakko Yama 774
Dai 3 Minakuchi-dai Dai 3 Minakuchi-dai-ku Shukaijo Kasuga 65-79
Dai 4 Minakuchi-dai Fumiyo Kaikan Yama 1379-13
Sugatani Sugatani Shukaijo Yama 2645
Izumi Izumi Kominkan Izumi 549 Kashiwagi Shogakko Kitawaki 1132
Sakodo Sakodo Kominkan Sakodo 578
Kashiwagui Shogakko Kitawaki 1132
Ue Ue Kominkan Ue 243
Utta Utta Kominkan Utta 610
Kitawaki Kitawaki Kominkan Kitawaki 1162
Yamate Yamate-ku Kusanone Shukaijo Kitawaki 367-2
Miyamae Miyamae Shukaijo Nishi Hayashi Guchi 1-63
Daihouji Daihouji Shukaijo Izumi 4-24
Kashiki Kashiki Kusanone House Utta 874-64
Kashiwagi Shogakko Kitawaki 1132
Mushono Mushono Kaikan Mushono 1099-1 Kibukawa Shogakko Sandaiji 437
Kibukawa Dai 1 Kibukawa Kaikan Kibukawa 1022
Kibukawa Dai 2 Kibukawa Ekimae Shukaijo Kibukawa 384
Kibukawa Dai 3 Kibukawa Dai 3 Kusanone House Kibukawa 620
Kita Naiki Kita Naiki Yamao-Kan Kita Naiki 1000
Ukawa Ukawa Kaikan Ukawa 1143
Ukawa Rojin Ikoino Ie Ukawa
Tenrikyo Koka Dai Kyokai Kibukawa 330
Iwasaka Iwasaka Kominkan Iwasaka 98-1
Takayama Takayama Kaikan Takayama 358
Sandaiji Ii-michi-kan Sandaiji 625
Kafukano-oka Kafukano-okaku Shukaijo Sandaiji 962-122
Sanbon Yanagi Sanbon Yanagi Kominkan Sandaiji 56
Kibukawa Shogakko Sandaiji 437
Ushikai Ushikai Kominkan Ushikai 941
Somanaka Somanaka Kominkan Somanaka 390
Yamagami Yamagami Yamabiko Kominkan Yamagami 868
Kibukawa-dai Jichikai Shukaijo Yamagami 1305
Kojogaoka Minami Kojogaoka Shukaijo Kojogaoka 643-11 Shiroyama Chugakko Minakuchi 610-17
Jonai Minakchi Chuo Kominkan Honmaru 1-20 Minakuchi Taikukan Honmaru 1-20
Shiroyama Minakuchi Hokubu Community Center Asahigaoka 5-12 Shiroyama Chugakko Minakuchi 610-17
Honmaru Minakuchi Chuo Kominkan Honmaru 1-20 Minakuchi Taikukan Honmaru 1-20
Umenoki Umenoki Shukaijo Minakuchi 6222-9
Minakuchi Chugakko Minakuchi 5900
Keisatsu Kansha Minakuchi Hokubu Community Center Asahigaoka 5-12 Shiroyama Chugakko Minakuchi 610-17
Okanogo Okanogo Jichi Kaikan Minakuchi 580-68
1 no 1 Bangai Minakuchi Hokubu Community Center Asahigaoka 5-12
Saigase Saigase Shukaijo Shinjo 1185 Iwagami Taikukan Shinjo 653

Região de Tsuchiyama

Bairro Primeiro Local de Refúgio Local Segundo Local de Refúgio Local
Okawara1 Okawara Shukai Center Okawara 1087 Ayukawa Shogakko Ayukawa 1201
Okawara 2
Higashino 1 Higashino Shuraku Center Ayukawa 1073
Higashino 2
Nishino 1 Ayukawa Kominkan Ayukawa 950
Nishino 2
Kurotaki Kurotaki Nosagyo Kyuyo Center Kurotaki 267 Yamauchi Shogakko Kurokawa 1536
Kaminohira Kaminohira Nosagyo Kyuyo Center Kurokawa 2370
Nakanogumi Nakanogumi Kominkan Kurokawa 2062
Kawanishi Yamauchi Kominkan Kurokawa 1970
Kurokawa Ichiba
Inohana Inohana Shukaijo Inohana 103-3
Yamanaka Yamanaka Kominkan Yamanaka 351
Sosoro Yamauchi Minami Community Center Sosoro 246
Akebihara Akebihara Kominkan Akebihara 477
Minami Higashi Tsuchiyama Chugakko Kita Tsuchiyama 454 Tsuchiyama Chugakko Kita Tsuchiyama 454
Minami Naka Tsuchiyama Shogakko Kita Tsuchiyama  1462
Tsuchiyama Kominkan Minami Tsuchiyama-ko 430
Minami Nishi Tsuchiyama Kominkan Minami Tsuchiyama –ko 430 Tsuchiyama KaihatsuCenter Kita Tsuchiyama 1758
Shirakawa Kaigisho Minami Tsuchiyama 824-22
Kita Higashi Tsuchiyama Chugakko Kita Tsuchiyama 454 Tsuchiyama Chugakko Kita Tsuchiyama 454
Kitashiba Tsuchiyama Chugakko Kita Tsuchiyama  454 Tsuchiyama Shogakko Kita Tsuchiyama 1462
Tsuchiyama Shogakko Kita Tsuchiyama 1462
Kitanaka Tsuchiyama Shogakko Kita Tsuchiyama  1462
Tsuchiyama Kaihatsu Center Kita Tsuchiyama 1758
Tsuchiyama Kominkan Minami Tsuchiyama-ko 430
Kitanishi Seiwa Kaikan Kita Tsuchiyama  2747-2 Tsuchiyama KaihatsuCenter Kita Tsuchiyama 1758
Tsuchiyama Kominkan Minami Tsuchiyama-ko 430
Tsuchiyama Kaihatsu Center Kita Tsuchiyama 1758
Hirako Hirako Shukaijo Hirako 392 Shinrin Bunka Hall Kita Tsuchiyama 2348-2
Higashi Seoto Higashi Seoto Shukaijo Seoto 331-1
Nishi Seoto Nishi Seoto Rojin Ikoino Ie Seoto 984
Ozuchi Ozuchi Shuraku Center Ozuchi 1050
Midorigaoka 1-1 Tsuchiyama Kaihatsu Center Kita Tsuchiyama 1758 Tsuchiyama Kaihatsu Center Kita Tsuchiyama 1758
Midorigaoka 1-2
Midorigaoka 5 Nishi Seoto Shukaijo Seoto 1859-1 Shinrin Bunka Hall Kita Tsuchiyama 2348-2
Nogamino Nogamino Kominkan Nogamino 139
Ozawa Ozawa Kominkan Ozawa 395 Tsuchiyama Shogakko KitaTsuchiyama1462
Tongu Tongu Kominkan Tongu768 Ono Shogakko Ono 949
Maeno Maeno Kominkan Maeno 588
Ichiba Ichiba Kominkan Ichiba 176
Tokuhara Tokuhata Jichi Kaikan Tokuhara 296-3
Sangenka Ono Kominkan Ono 2154
Katayama Katayama Kominkan Ono 2328 Ono Kominkan Ono 2154
Imajuku Imajuku Shukaijo Ohno 2633-1
Sato Sato Kominkan Ono 1874
Teramae Sato Kominkan Ono 1874
Niizato Niizato Rojin Ikoino Ie Ono 4813 Shiga-kenritsu Tankai Gakuen Ono 283
Nunobiki Shiga -kenritsu Tankai Gakuen Ono 283
Sueda Umeda Kaikan Ono 3988
Dai 2 Midorigaoka Katayama Kominkan Ono 2382 Ono Kominkan Ono 2154
Kaorino Danchi Ono Kominkan Ono 2154 Ohno Shogakko Ono 949

Região de Koka

Bairro 1o」cal de refúgio Localização 2o」cal de refúgio Localização
Ichino Ichino Kouminkan Ichino 1129 Ohara Shogakko Okubo 1000
Kami Satoyama Kamura Kouryuukan Kami 1733
Ohara Ueda Ohara Ueda Kouminkan Ohara Ueda 1396
Okubo Okubo Einou Center Okubo 675
Oharanaka Oharanaka Kouminkan Oharanaka 540 Ohara Shogakko Okubo 1000
Koka Chugakko Sagami 128
Haisaka Haisaka-Kusa-no-ne-House Haisaka 833-75 Koka Chugakko Sagami 128
Toriino Koka Community Center Toriino 1518
Sagami Kusa-no-ne-House-Sagami-Kaikan Sagami 848 Nouson-Kankyo-Kaizen-Center Sagami 846
Ohara Ichiba Ohara Ichiba Kouminkan Ohara Ichiba 857
Takano Takano Kouminkan Takano 718-1 Koka Kyodo Fukushi Center Sagami 124-7
Aburahi Aburahi Kaikan Aburahi 2522 Aburahi Sogo Bunka Center Ueno 2416
Ueno Ueno Kaikan Ueno 2416
Kafukadai Kafukadai-Kusa-no-ne-House Kafukadai 180-157 Kafuka Shogai Gakushu-kan Oharanaka 886
Tadono Tadono Kaikan Tadono 829-2 Aburahi Shogakko Ueno 1322
Taki Taki Kouminkan Taki 856
Mobira Roujin-ikoi-no-ie-Mobira-sou Mobira 1177
Wata Wata Kouminkan Wata 461
Takamine Kusa-no-ne-House-Takamine-kaikan Takamine 383
Gotanda Gotanda Kaikan Gotanda 372
Kosaji Koka-Mochifuru-Sato-kan Kosaji 2121-1 Sayama Shogakko Kosaji 2922
Jimbo Jimbo-Nouji-Shukaijo Jimbo 1358-3 Roujin Fukushi Center Sayama-sou Jimbo 2102
Oki Oki Shukaijo Oki 1304
Iwamuro Koka Mokusai kan Iwamuro 1396 Sayama Shogakko Kosaji 2922

Região de Konan

Bairro 1o Local de refúgio Localização 2o Local de refúgio Localização
Terasho Terasho Kouminkan Terasho 993-1 Konan Chuugakko Terasho 841
Terasho Shukaijo Terasho 580
Inari-cho-Jichi-kai-Jimusho Terasho 1229-1
Katsuragi Katsuragi Kouminkan Katsuragi 1060
Fukawa (1)Fukawa Kouminkan Fukawa 2118 Konan Dai ichi Shogakko Fukawa 1728
(2)Konan-Tosho-Kouryukan Fukawa 1850
(3)Konan-Kita-Hoikusho Fukawa 2408
Fukawa-Ichiba Fukawa-Ichiba-Kouminkan Fukawa 2854
(2)Konan-Kita-Hoikusho Fukawa 2408
Hiedani (1)Hiedani-Kouminkan Hiedani 812
Hiedani-Roujin-ikoi-noie Hiedani 568
Morijiri Morijiri-Kusa-no-ne-House Morijiri 339-1
Yagawa Jinja Morijiri 69
Hounoki (1)Kaede Kaikan Morijiri 339-1
Hounoki-Jichi-House Morijiri 672
Ikeda Ikeda Community Center Ikeda 3312 Konan Chubu Shogakko Ryuboshi 1137
Isoo Kami-Isoo Kouminkan Isoo 1687-1
Isoo Tamokuteki Shukaijo Isoo 60
Shimo Isoo Kouminkan Isoo 418
Ryuboshi Ryuboshi Kouminkan Ryuboshi 2685 Konan Johoo Kouryu Center Konan Kouminkan Ryuboshi 600
Nojiri Nojiri Kouminkan Nojiri 568 Konan Chubu Shogakko Ryuboshi 1137
Noda Noda Kouminkan Noda 388 Konan Johoo Kouryuu Center Konan Kouminkan Ryuboshi 600
Sugitani Sugitani Shinden Kouminkan Sugitani 3574 Konan Dai Ni Shogakko Sugitani 2046
Sugitani Ichinose Kouminkan Sugitani 1635
Sugitani Kouminkan Sugitani 108-3
Shinji Shinji-Kusa-no-ne-House Shinji 1212-1
Shinji (Kami-Danchi) (1)Shinji-Kami-Danchi-Kusa-no-ne-House Shinji 1155-92
(2)Konan Nishi Hoikusho
Shinji (Daimyo,Tsubakiguro Danchi) (1)Tsubakiguro-Danchi-Kusa-no-ne-House Shinji 2066-1
(2)Konan Nishi Hoikusho
Shiono Shiono-Kusa-no-ne-House Shiono 860
Ichihara Ichihara Koumikan Ichihara 803
Kouji Kouji Kouminkan Kouji 510 Konan Dai San Shogakko,porém como também é indicada como região de perigo de deslizamento,em caso de enchentes,o local para refúgio é o Konan Chubu Shogakko Nogawa 834
Shimonogawa Shimonogawa Kouminkan Nogawa 1312
Kaminogawa Kaminogawa Kouminkan Nogawa 704
Shimomasugi Shimomasugi Kouminkan Shimomasugi 451
Kamimasugi Kamimasugi-Kusa-no-ne-House Kamimasugi 1437
Koushin Koushin-ku-Kusa-no-ne-House Koushin 2-1023-40 Konan Dai ichi Shogakko Fukawa 1728
Niu Porisu A (1)Niu Porisu Michikusa kan Fukawa 2-84 Konan Taikukan Katsuragi 977
(2)Konan-fureai-no-Yakata Katsuragi 925
Niu Porisu B (1)Niu Porisu Kusa-no-House Kouminkan Fukawa 29-15
(2)Konan-Sei-Shounen-Kenshuu-Center Katsuragi 875
Kibogaoka (1)Kibogaoka-Kusa-No-Ne-House Kibogaoka3-9 Kibogaoka Shogakko Kibogaoka 3-34
(2)Kibogaoka-Bousai-Community-Center Kibogaoka 1-3-4
(3)Kibogaoka Hoikusho Kibogaoka 4-1
Kibogaoka Hon-machi (1)Kibogaoka Jichi Kaikan Fukawa 427 Kibogaoka-Bousai-Community Center Kibogaoka 1-3-4
(2)Kibogaoka-Bousai-Community-Center Kibogaoka1-3-4
(3)Nozomi Hoikuen Hiedani 2838

Região de Shigaraki

Bairro Região 1o Local de refúgio Localização 2o Local de refúgio Localização
Nagano 1Ku(Hon-machi,Tonya-machi,Bamba-cho,Kitade-machi,Kitashin-machi,Asahi-machi) Shigaraki Dentou Sangyo Kaikan Nagano 1142 Ginásio de Shigaraki(Taikukan) Nagano 1310
2Ku(Oogama-cho,Higashi-Nihonmaru-cho,Kami-nihon-maru-cho,Shin-nihon-maru-cho,Minorigaoka,Hiroshiba-cho,Tsukushigaoka-cho,Tousei-cho) Kouryu-sokushin Center,Tanigawa Kaikan,Kusano-ne House,Nihonmaru Kaikan Nagano 1384-46 Nagano 384-103 Shigaraki Shogakko Eda 969
Hyland-cho
3Ku(Yakiya-machi,Suehiro-cho,Nakade-cho,Naka-machi,Tsuji-machi,Fukushima-cho) Shigaraki-Sanson-Kaihatsu Center Sede da Sub-prefeitura de Shigaraki Nagano 1251 Nagano 1203
4Ku(Sakae-machi,Atago-cho,Shin-machi,Moto-machi) Shigaraki-Sanson-Kaihatsu Center Sede da Sub-prefeitura de Shigaraki Nagano 1251 Nagano 1203
5 Ku (Taisho-machi,Zaimoku-cho,Matsuo-cho,Minami-Matsuo-cho) Shigaraki-Sanson-Kaihatsu Center Sede da Sub-prefeitura de Shigaraki Kusano-ne-House Kuribayashi aikan Nagano 1251 Nagano 1203 Nagano 582
Koyama Ichiba-cho,Kitade-cho,Higashide-cho Shigaraki-Gakuen Koyama 470 Shigaraki chuugakko Eda 950
Horihata-cho
Kita-shinden-cho Kita-shinden-roujin-Ikoi-no-ie Koyama
Minami-shinden-cho Minami-shinden-roujin-Ikoi-no-ie Koyama 826-1
Joumura-cho Koyama-Kaikan Koyama 1357
Mukaide-cho
Nishigawa-cho,Shimode-cho
Eda Marunouchi Eda-roujin-Ikoi-no-ie-Marunouchi-Bunkan Eda
Hiyoshi Eda-fukushi-kaikan Eda 592
Eda-roujin-Ikoi-no-ie Eda 470-3
Hon-machi Eda-hon-machi-kaikan(Hon-machi-kaikan) Eda157-1
Tashiro   Tashiro-Kouminkan Tashiro 564 Biblioteca de Shigaraki Nagano 1312-1
Hata   Hata-Kouminkan Hata 617
Miyamachi   Shigaraki-Tamokuteki-Shukai-Shisetsu-Miya-machi-Kaikan Miyamachi1155 Kumoi Shogakko,porém,como também é indicada como região de perigo de deslizamento,em caso de enchentes,o local para refúgio é o Ginásio de Shigaraki Maki 868
KiNose   Kinose-Kouminkan Kinose 1252-1
Kinose-roujin-Ikoi-no-ie Kinose 3028
Maki   Kumoi-Chiku-Nouson-Kasseika-Center Maki 72-3
Maki-Kouminkan Maki 576
Chokushi   Chokushi-Kouminkan Chokushi 493
Kusa-no-ne-house-Chokushi-Kougen-Kaikan Chokushi 2235-35 Ginásio de Shigaraki (Taikukan) Nagano 1310
Maruoka   Kusa-no-ne-house-Maruoka-Kaikan Chokushi
Nishi   Nishi-roujin-Ikoi-no-ie Nishi 349 Sakuhara Shogakko Sakuhara 899
Nishi-Kyouiku-Shuukaijo Nishi 349-1
Hosohara   Nouringyoka-Fujin-Katsudou-Sokushin-Shisetsu-Sakuhara-Kaikan Sakuhara 164-1
Nakano   Kusa-no-ne-house-Nakano-Kouminkan Nakano 121
Sugiyama   Sugiyama-Kouminkan Sugiyama 192
Sugiyama-roujin-Ikoi-no-ie
Shigaraki New Town   Shigaraki-New-Town-Jichi-Kaikan Sugiyama 3-1
Ogawa   Ogawa-roujin-Ikoi-no-ie Ogawa 734-1
Shigaraki-Nouji-Shukaijo-Ogawa-Kaikan Ogawa 744
Ogawade   Ogawade-Kouminkan Ogawade144
Ogawade-roujin-Ikoi-no-ie Ogawade144
Kami Asamiya   Shigaraki-Ryokuchitou-Kanri-Center Kami Asamiya467 Asamiya Shogakko Shimo Asamiya 268
Kami-Asamiya-Kusa-no-ne-house Kami Asamiya
ShimoAsamiya   Shimo-Asamiya-roujin-Ikoi-no-ie Shimo Asamiya 685
Miyajiri   Miyajiri-Seikatsu-Kaizen-Center Miyajiri 361
Tarao   Tarao-roujin-Ikoi-no-ie Tarao 2058 Tarao Shogakko Tarao 2012
Tarao-Kouminkan Tarao 2067
Rokurogawa-Jutaku-Shuukaijo Tarao 972